Regulamin

Regulamin Korzystania wyciągów
Kompleksu Narciarskiego „Gigant”
 
Wejście na teren Kompleksu Narciarskiego Gigant jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  Zakup karnetu na wyciągi oznacza akceptację regulaminu korzystania z wyciągów.
 
 1. Korzystanie z wyciągów kompleksu Gigant jest możliwe w godzinach otwarcia wyciągów. Wyciągi SA czynne codziennie. Godziny otwarcia podajemy na stronie internetowej WWW.zakopanegigant.pl.
 2. Osoby przebywające na terenie Kompleksu powinny zachować należytą ostrożność i postępować w sposób nie zagrażający zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu innych. Należy przestrzegać postanowień regulaminów, szczegółowych zasad korzystania z wyciągów i tras, stosować się do znaków oraz zaleceń obsługi wyciągów.
 3. Psy można wprowadzać na teren  kompleksu pod warunkiem stałego nadzoru, stosowania krótkiej smyczy i kagańca. Kategorycznie zabrania się wprowadzania zwierząt na obszar tras narciarskich i do obiektów Kompleksu.
 4. Korzystanie z wyciągów i tras odbywa się w godzinach otwarcia Kompleksu i na podstawie biletu wykupionego  w kasie(karnet). Każda osoba korzystająca z wyciągów musi mieć ważny karnet na wyciąg. Zwrotów dokonujemy tylko na podstawie nie wykorzystanych karnetów. W przypadku zagubienia karnetu nie ponosimy odpowiedzialności oraz nie wydajemy duplikatów. Karnet można kupić tylko w kasie wyciągu za gotówkę.  
 5. W związku z koniecznością uwzględnienia zwrotów, faktury wystawiamy dopiero po usłudze, to jest po zakończeniu jazdy. Dla uzyskania faktury konieczny jest zwrot paragonu.
 6. Kategorycznie zabrania się wchodzenia na trasy poza godzinami otwarcia. Na trasach i wyciągach narciarskich zabrania się przebywania w stanie nietrzeźwości. Po użyciu środków odurzających, wprowadzania zwierząt, wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu ruchu narciarskiego, pozostawiania i wyrzucania nieczystości. Zabrania się spożywania alkoholu i palenia tytoniu.  Wstęp na trasy narciarskie możliwy jest tylko w miejscach wyznaczonych. Zabranie się wchodzenia na trasy w innych miejscach.
 7. Na trasach zabroniony jest ruch pieszy i zjazd na sankach lub na innych przedmiotach, niż narty lub snowboard. Trasy narciarskie są jednokierunkowe i przeznaczone wyłącznie do zjazdu. Należy jeździć ostrożnie, biorąc pod uwagę możliwości własne i innych, warunki śniegowe i pogodowe. Nie wolno korzystać z tras w sposób niebezpieczny dla siebie lub innych użytkowników. Korzystając z wyciągów należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania, stosować się do instrukcji, znaków i zaleceń obsługi, informować obsługę wyciągów, gdy narciarz jest początkujący i żądać dodatkowych wskazówek.
 8. Wsiadanie i wysiadanie odbywa się wyłącznie w oznakowanych miejscach. Kategorycznie zabranie się wsiadania i wysiadania poza tymi miejscami. W czasie jazdy wyciągiem należy zachować spokój. W przypadku zatrzymania się wyciągu nie wolno samowolnie opuszczać trasy wyciągu. Należy oczekiwać na wznowienie ruchu lub na decyzję obsługi.
 9. Wszelka działalnośc gospodarcza, czy niekomercyjna, szkolenie narciarskie, umieszczanie ogłoszeń, reklam i ulotek na całym obszarze Kompleksu wymaga zgody zarządzającego. Szkolenie narciarskie może prowadzić wyłącznie Szkoła Narciarska „Gigant” .
 10. Osoby które będą łamać powyższe zasady mogą zostać usunięte poza teren Kompleksu.  Od osób wykonujących bez zgody jakąkolwiek działalność będziemy dochodzić stosownego odszkodowania.

Regulamin korzystania z wyciągu
 
 1. Narciarzowi wolno wchodzić na peron tylko za zgodą obsługi i w rejon oznaczony na peronie.
 2. Wprzęgać i wyprzęgać wolno się tylko na peronach stacji.
 3. Na jednym orczyku może znajdować się tylko jedna osoba.
 4. Narciarz może trzymać się uchwytu, ale nie wolno mu się dotykać innych części wyciągu.
 5. Narciarz może jechać tylko po wyznaczonym torze.
 6. Narciarzowi nie wolno szarpać liną, podnosić jej ani opuszczać.
 7. Na górnej stacji należy jak najszybciej opuścić peron.
 8. Zabrania się przebywania osób postronnych w obrębie stacji napędowej i przewojowej.

Regulamin
Korzystania ze zjeżdżalni pontonowej
( summertubing)

Zjazdy pontonowe są bardzo wesołą i bezpieczną atrakcją dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 1. Tor pontonowy przeznaczony jest dla dzieci od 4 roku życia, młodzieży oraz dorosłych.
 2. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą korzystać z toru pontonowego wyłącznie w kaskach.
 3. Kategorycznie zabrania się zjazdów w przypadku wyładowań atmosferycznych.
 4. Kategorycznie zabrania się korzystania z toru przez osoby pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 5. Zabrania się jazdy większej ilości osób w jednym pontonie lub zjazdu kilka pontonów na raz.
 6. Przed rozpoczęciem zjazdu należy się upewnić czy cała trasa jest wolna i nie ma niej osób trzecich ani innych pontonów.
 7. Należy usiąść w pontonie trzymając podkurczone nogi na zewnątrz i trzymać się bocznych uchwytów.
 8. Nogi powinny opierać się o zewnętrzną burtę pontonu, powinny być skrzyżowane i podciągnięte.
 9. Jazda z wyprostowanymi nogami może spowodować wypadnięcie z pontonu.
 10. Podczas jazdy pas wciągający musi być ułożony w pontonie. Zabrania się trzymania pasa wciągającego w rękach podczas jazdy.
 11. Personel nadzorujący jest zobowiązany do troszczenia się o pasażerów,  w każdej chwili w razie konieczności do natychmiastowego zamknięcia toru.
 12. Istnieje możliwość zamoczenia się.
 13. Jazda na pontonie dla osób dorosłych do 80 kg.